Toen het Enneagram op mijn pad kwam ( Annet de Jonge)

Het was 2007, het jaar waarin ik kennis maakte met het Enneagram.  Er ging een wereld voor me open. Tot op de dag van vandaag ben ik geboeid door de enorme aantrekkingskracht en uitwerking ervan. Het is mijn pad naar thuiskomen in mezelf. Daar wil ik in deze column graag over schrijven.

Wat is het Enneagram?

Navarathna_logo_11-01-2009Het Enneagram is een dynamisch psychologisch model met negen persoonlijkheidstypen, gebaseerd op oude wijsheden. Het woord Enneagram komt uit het Grieks. ‘Ennea’ betekent negen en ‘gramma’ staat voor punten of figuren. Het symbool van het Enneagram is een cirkel, een driehoek en een zeslijnig figuur. De dynamiek van het Enneagram zit hem in dit symbool dat alle punten met elkaar verbindt.

Toen ik me in het Enneagram ging verdiepen, ging ik mezelf herkennen in één van de negen persoonlijkheidstypen. Het leek wel of het verhaal over mij ging. Ik vond tot mijn verrassing mijn kwaliteiten, drijfveren en valkuilen in de typebeschrijving terug. Daar was ik zo blij mee, want het gaf richting aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Eerst ontwikkelen, dan ontplooien

Zelfontwikkeling en zelfontplooiing zijn twee verschillende begrippen. Ik zal mezelf eerst moeten ont-wikkelen voordat ik met zelfontplooiing kan beginnen. Zelfontwikkeling betekent letterlijk de wikkels afnemen, naar mijn kern toe. Als ik naast het herkennen van mijn eigen type ook de andere typen in mezelf kan ontwikkelen leer ik met een ruimere blik naar de realiteit kijken. Dan word ik in communicatie met anderen ook veel flexibeler. Ik krijg meer begrip voor mezelf en voor anderen, waardoor ik het gedrag van o.a. familieleden, vrienden, collega’s en cliënten veel beter kan plaatsen. Ik kan mezelf zijn en me toch ten volle verbonden voelen.

De negen enneagramtypen

Ik zal in het kort iets over de 9 typen vertellen.

Type 1: Perfectionist
‘Enen’ zijn gericht op perfectie en zeggen dat alles altijd beter kan. Ze zijn principieel en idealistisch, houden er hoge normen en waarden op na en beoordelen anderen of die daaraan voldoen. Ze willen alles verbeteren en zijn bang om fouten te maken. Ze zijn zeer goed georganiseerd en zorgen voor logica. Ze onderdrukken hun woede die er soms opeens uitkomt. Ze zijn wijs, realistisch, nobel en hebben een hoge moraal. Ze moeten leren dat goed goed genoeg is.

Type 2: Helper
‘Tweeën’ zijn gericht op het helpen van anderen. Ze zijn gezellig, oprecht, vriendelijk en warm. Ze hebben het hart op de goede plaats. Tweeën richten zich altijd op de ander, weten wat de ander nodig heeft en zijn daar trots op. Ze offeren zichzelf op om de ander te helpen. Ze letten niet erg op wat ze zelf nodig hebben, maar willen nodig zijn voor anderen. Diep van binnen voelen tweeën zich eenzaam. Ze moeten leren dat ze zelf ook mogen ontvangen zonder te hoeven geven.

Type 3: Winnaar
Succesvol, hardwerkend en netwerkend is een goede omschrijving voor ‘drieën’. Ze zijn ambitieus, ijdel, charmant, competent, hebben veel energie en hechten aan status. Ze zijn bang om te falen. Ze zijn de workaholics die zich zeer competitief opstellen. Ze kunnen goed leidinggeven, verliezen nooit het doel uit het oog en willen altijd winnen. Ze moeten leren dat ze niet de beste of de belangrijkste hoeven te zijn om persoonlijk waardevol te zijn.

Type 4: Romanticus
‘Vieren’ zijn zeer gevoelig, heel creatief, zelfbewust en gereserveerd. Ze zijn emotioneel, eerlijk en persoonlijk, maar zijn onderhevig aan stemmingen. Vanuit de overtuiging dat ze geen liefde genoeg krijgen, is er een voortdurend zoeken en verlangen naar verbinding. Ze kunnen afgunstig zijn en vermijden alledaagsheid. Vieren moeten leren evenwichtig te worden en hun eigen leven te accepteren.

Type 5: Waarnemer
‘Vijven’ hebben als kernovertuiging: “Ik begrijp het niet”. Ze zijn alert, hebben inzicht en vooral overzicht. Ze zijn de waarnemers die zichzelf kunnen isoleren om de zaak van alle kanten te bekijken en dan met een haarscherpe analyse naar voren te komen. Ze houden niet van emoties. Ze zijn rustig, analytisch en onafhankelijk. Vijven zijn meestal rustige mensen. Ze moeten leren dat ze hun gerichtheid op kennis mogen loslaten. En dat emoties voelen ook echte kennis is.

Type 6: Loyalist
‘Zessen’ zijn toegewijd, gericht op zekerheid en verantwoordelijk. Ze moeten wel goed uitgelegd krijgen wat er van hen wordt verwacht en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ze kunnen in stress goed werken, terwijl ze daarover erg klagen. Zelfvertrouwen is niet vanzelfsprekend en daarom hebben ze bevestiging nodig. Loyalisten moeten leren de zekerheid in zichzelf te ervaren en in zichzelf te gaan geloven.

Type 7: Avonturier
‘Zevens’ zijn productief, druk, optimistisch en spontaan. Ze hebben legio ideeën en moeten veel opties hebben om goed te kunnen functioneren. Het zijn de charmeurs die het avontuur zoeken. Ze zijn gek op uitdagingen en zien weinig problemen, wel oplossingen. Het zijn gezellige mensen, maar hun impulsiviteit kan hen in problemen brengen. Hun uitdaging is in het hier en nu te leven en niet steeds te vluchten in de toekomst. Innerlijke rust is ook rijkdom.

Type 8 Leider
Dit zijn krachtige mensen, sterk, dominant en vol zelfvertrouwen. ‘Achten’ beschermen graag anderen, maar hebben een hekel aan zwakte. Het zijn trotse mensen die vaak lichamelijk sterk lijken. Ze willen macht en controle over de situatie en als ze dat niet krijgen, worden ze confronterend en intimiderend. Ze hebben een klein hartje, maar zorgen ervoor dat anderen niet te dichtbij komen. Ze moeten leren dat een compromis sluiten en kwetsbaarheid ook van kracht getuigen.

Type 9: Bemiddelaar
‘Negens’ zijn gemakkelijk en stabiel. Ze wekken vertrouwen en zijn gericht op harmonie. Het zijn vriendelijke mensen die begrip hebben voor alle standpunten. Ze kunnen zelf moeilijk kiezen of ze ja of nee zullen zeggen. Ze zijn begripvol en hebben tijd nodig om iets klaar te krijgen. Ze kunnen koppig zijn en verdoven zichzelf als er echte problemen in hun eigen leven zijn. Negens hebben daadkracht nodig zodat ze doelbewust en vastberaden handelen in dat wat essentieel is voor de eigen ontwikkeling.

Er is veel geschreven over het Enneagram. Misschien herken jij je ook in een type? Je kunt een type interview laten doen om te kijken bij welk type je je het meest thuis voelt. Mij heeft het in ieder geval geholpen om meer inzicht te krijgen in mijn eigen gedrag en en dat van anderen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie