Time out (2)

De lineaire tijdlijn is doorbroken. De kloktijd staat op zijn kop in het zand. Alle wijzers hangen slap, zoals de klok in het Salvador Dali schilderij. De tijd is vergeten. Is er tijd dan?

Mijn time out zet zich voort. Iemand, ik dus, geeft aan dat hij rust nodig heeft voor kortere of langere tijd. Ik heb alles om me heen stilgelegd. Wil je me komen opzoeken, laat je horloge en telefoon dan achter op het kastje in de gang.

Welkom. Dit is mijn time out. Ik bevind me in het Niets – het even Niets – en ben aan het  bijkomen en tegelijk sta ik open voor nieuwe werkelijkheden en laat alles wat werkelijkheid was los. Staan, zitten of liggen. Inzoomen en uitzoomen. Kan ik loslaten? Welke tijdloze ruimten ontstaan er dan? Ik geef mezelf overal toestemming voor.

Het Niets.

Hoe ga ik de levitatie in mezelf vorm geven? Levitatie is een restruimte, een gat in de tijd waar niks gebeurt. En tegelijkertijd alles.

En leviteren is niet zo moeilijk als je weet hoe het moet. De truc is dat je je laat vallen en dat je je vlak voordat je de grond raakt (vergeet niet kussens of iets zachts neer te leggen, een te harde ondergrond zou spijtig zijn), je laat afleiden door iets willekeurigs, een mooie roos bijvoorbeeld of een fantastische vlinder. Op het moment dat je vergeet dat je valt raak je in de restruimte en zweef je.

Het Niets.

Punt negen van het enneagram doemt op. Ik hoor de stem van Chris Elzinga terug in 2009. (Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust en of onbewust gedrag bezighoudt. Het deelt persoonlijkheden onder in negen verschillende types, die elk hun eigen sterkten en zwakten hebben.) ‘Punt negen, Almaas – spiritueel enneagram coach – noemt deze essentie de Heilige Liefde. En dat sluit ook aan bij het middeleeuws Christendom, waarin gezegd werd dat het de Liefde is die het Heelal regeert.’ Terwijl ik naar Chris luister en hem aankijk, ontvouwt zich heel langzaam om me heen een opening waarin een soort volledigheid ontstaat. ‘De Negen is een staat van onvoorwaardelijke liefde’, gaat Chris bevlogen verder. ‘Iedereen wordt erin opgenomen. Er is nog geen tijd, nog geen ruimte, nog geen sprake van enige differentiatie.’

Het Niets.

Vergeten zal ik dit moment nooit meer. ‘Als je er met een frisse geest en een fris hart naar kijkt, zie je dat dit punt negen zacht en open is en heerlijk aanvoelt. En dat deze openheid geen gezichtspunt heeft. Alleen wanneer je geen gezichtspunt hebt, zie je hoe de werkelijkheid is.’ Chris zijn stem sterft weg.

Time out.

Er is geen begin en geen einde in de luie stoel waarin ik inmiddels vertoef. In de verte hoor ik echoënd – Wedstrijd tegen de tijd – van Bram Vermeulen klinken.

Ik heb altijd haast
Nergens heb ik tijd voor
Ik word meteen kwaad
Ik wil ook alles
En dan wil ik nog meer
Ik heb lang niet genoeg
Het leven zelf
Dat is onvoldoende
Daar ben ik niet tevreden mee nee
Dacht je dat ik tijd had om een boek te lezen
Een doodgewone speelfilm duurt me al te lang

Wedstrijd tegen de tijd
Wedstrijd tegen de tijd
Wedstrijd tegen de tijd en de tijd staat voor

Ik kijk je nooit aan
Luisteren doe ik niet
Ik praat ook zeker door je heen hoor
De zin van het bestaan
Wat heb ik daaraan
Er is zoveel te doen, zoveel te doen, zoveel
Dacht je dat ik tijd had om de krant te lezen
Of eindeloos uit te leggen waarom zus of zo

Wedstrijd tegen de tijd
Wedstrijd tegen de tijd
Wedstrijd tegen de tijd en de tijd staat voor

Ontevreden. Uit mijn evenwicht
Onrust, onrust, onrust
Een goed gesprek
Lekker vroeg naar bed
Waar moet ik dat zoeken
En die pijn in mijn maag, pijn in mijn hoofd, pijn in mijn hart
Daar heb ik allemaal geen tijd voor

Wedstrijd tegen de tijd
Wedstrijd tegen de tijd
Wedstrijd tegen de tijd en de tijd staat voor

Zoveel te doen vandaag, ik ben pas net begonnen
Zoveel te doen vandaag
Zoveel te doen

Bram Vermeulen, Onvolledig Werk, Houtekiet, 1999

© Gerome, 1 juli 2017

Nog geen reacties.

Geef een reactie