Inschrijf voorwaarden

Algemene inschrijfvoorwaarden voor opleiding, trainingen en workshops van Coöperatieve vereniging Impromptu-Vive! 

 • Deze algemene inschrijfvoorwaarden gelden voor opleidingen, trainingen en workshops. Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfformulier op onze website of d.m.v. een e-mailbericht met volledige adresgegevens.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training, opleiding of workshop. In een enkele uitzonderlijke situatie kan daarvan door Impromptu-Vive! afgeweken worden.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur die binnen 14 dagen en in alle gevallen vóór aanvang van de training/workshop door u wordt voldaan.
 • In sommige situaties is na overleg met Impromptu-Vive! gespreide betaling van het cursusgeld mogelijk, mits het totaalbedrag is voldaan vóór aanvang van de training/workshop.
 • Na inschrijving bent u gedurende 10 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.
 • Bij annulering van uw inschrijving voor een opleiding, training, workshop tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt 20 % van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop, dan brengen wij de helft van het totale factuurbedrag in rekening.
 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de opleiding, training of workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door Impromptu-Vive! uiteraard het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshop/training gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.
 • Door u reeds aan Impromptu-Vive! betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door Impromptu-Vive! binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt Impromptu-Vive! zich het recht voor andere gekwalificeerde  trainer(s)/workshopleider(s) in te zetten.
 • Deelnemers dragen ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende of vervolg begeleiding of therapie.
 • Bij overintekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!