Inschrijf voorwaarden

Algemene inschrijfvoorwaarden voor opleiding, trainingen en workshops van Coöperatieve vereniging Impromptu-Vive! 

 • Deze algemene inschrijfvoorwaarden gelden voor opleidingen, trainingen en workshops. Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfformulier op onze website of d.m.v. een e-mailbericht met volledige adresgegevens.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training, opleiding of workshop. In een enkele uitzonderlijke situatie kan daarvan door Impromptu-Vive! afgeweken worden.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur die binnen 14 dagen en in alle gevallen vóór aanvang van de training/workshop door u wordt voldaan.
 • In sommige situaties is na overleg met Impromptu-Vive! gespreide betaling van het cursusgeld mogelijk, mits het totaalbedrag is voldaan vóór aanvang van de training/workshop.
 • Na inschrijving bent u gedurende 10 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.
 • Bij annulering van uw inschrijving voor een opleiding, training, workshop tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt 20 % van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop, dan brengen wij de helft van het totale factuurbedrag in rekening.
 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de opleiding, training of workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door Impromptu-Vive! uiteraard het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshop/training gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.
 • Door u reeds aan Impromptu-Vive! betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door Impromptu-Vive! binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt Impromptu-Vive! zich het recht voor andere gekwalificeerde  trainer(s)/workshopleider(s) in te zetten.
 • Deelnemers dragen ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende of vervolg begeleiding of therapie.
 • Bij overintekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.