Redactioneel maart 2019 – Voorbij de sluiers

In een redactioneel proberen we te zoeken naar de gemene deler van de ingeleverde columns. Er is nooit een thema vooraf, behalve dat het te maken moet hebben met levenskunst. In deze maart aflevering lijkt de gemene deler iets te maken te hebben met de verschillende Dimensies van de werkelijkheid.

Meestal zijn we gericht op de wereld zoals die zich aan ons voordoet. Die wereld kunnen we meer objectief ervaren en zien, in de realiteit zelf, of subjectief, door de persoonlijke bril waarin alle persoonlijke ervaringen ervaringen meedoen.

Ooit in een retraite hielden we ons bezig met onze relatie met de wereld. Een vriendin vertelde hoe de wereld voor haar een plek was waarin ze zich vrij voelde en kon experimenteren. Ik keek haar verbaasd aan en dacht: ‘Dat bestaat dus ook!’ Voor mij was de wereld in zichzelf een onveilige plek. Ik trok me liever terug.

Meer objectief kunnen we de wereld zoals die aan ons verschijnt, zien als een manifestatie van een onzichtbare werkelijkheid. Die onzichtbare werkelijkheid kent verschillende namen en de meest voor de hand liggende en tegelijk meest controversiële is de naam ‘GOD’. God wordt voor velen onder ons verbonden met het godsbeeld ‘een man-met-baard-op-troon’. En een zin die daar vaak aan wordt gekoppeld is: ‘Geloof jij?’

Als we ons kunnen vrijmaken van deze beelden ontstaat er ruimte om die andere, die onzichtbare dimensie te gaan ervaren en begrijpen. Daar horen woorden bij als Essentie of de Andere Dimensie. Het ego, daar waar we vaak vertoeven en waar meestal onze identificatie ligt, heeft niets met Essentie.

Het zijn de sluiers die de ongemanifesteerde werkelijkheid op afstand houdt. De sluiers worden dunner naarmate we meer ervaringen hebben die verband houden met de goddelijke realiteit. Chris schrijft daarover in zijn column.

En bij gastschrijver Ton Roumen lezen we dat zelfvertrouwen niet in het ego ligt, maar voorbij het ego in onze existentiële werkelijkheid te vinden en te ervaren is. We lezen bij Lenie over die onzichtbare realiteit in de column over Florence en de ervaring van Jolanda waar ze schrijft over de dood van haar vader.

Maar hoe past de vreugde om geld uit te geven in dit rijtje? Daar moet ik even op kauwen. Er is echter een verband: Vreugde is in de Diamantbenadering, de spirituele school waar ik al meer dan twintig jaar student ben, een kwaliteit van Essentie. Dan gaat het om echte Vreugde, Vreugde met een hoofdletter. Het is iets waar je ten diepste blij van wordt. En deze kwaliteit is nauw verbonden met Nieuwsgierigheid. En dat lees je in de column van gastschrijver Chiara Sahin.

Dan hebben we nog de column van gastschrijver Dick van der Vlugt over verinnerlijkte erotiek: het hart en de seksualiteit verbinden. Het vraagt een openheid die verdergaat dan ons ego. Het vraagt om het openen van je hart, om werkelijke verbinding.

Gerome schrijft over de moed om grenzen te verleggen. Hij deelt hier een tekst van Peter Handke.

En Dirk, ja Dirk. Die schrijft altijd al over die dimensie die voorbij het direct waarneembare gaat.

Zo ligt er zomaar opnieuw een thema dat onze bijdragen verbindt.

(c) Lenie van Schie, 1 maart 2019

, , , , ,

1 Reactie Redactioneel maart 2019 – Voorbij de sluiers

  1. Jolanda Verburg 02/03/2019 op 16:38 #

    Dat heb je mooi verwoord, Lenie.
    Bijzonder hoe je alle columns aan elkaar weet te rijgen.
    Lieve groet, Jolanda

Geef een reactie