Redactioneel september 2018 – Harmonie

Geluk, zo lazen we in het vorige redactioneel, kan liggen in kleine momenten. Het kopje thee als we even pauzeren, een blik in de lucht naar prachtige wolkenluchten, de laatste roos in de herfstige tuin.  Hoe is het om ons meer bewust te zijn van die kleine momenten? Om ze niet te missen in de vaart van de dag?

Een van de kenmerken van geluk is harmonie. Harmonie gaat over evenwicht, balans en over verhoudingen. We zien de harmonie direct in de gulden snede, die gouden regel over verhoudingen die we tegenkomen in de natuur. Ze is toegepast in de bouw van de grote kathedralen en er gaat rust uit van een dergelijk gebouw. We voelen dat het klopt.

Balans, zo schrijf ik in mijn eigen bijdrage voor dit nummer, kan ook bestaan zonder dat er die rust is. Balans betekent dat er een evenwicht is tussen twee polen en als deze polen ver uit elkaar liggen, dan is de ruimte ertussen vaak gevuld met veel dynamiek en onrust. Maar juist die dynamiek brengt ook de mogelijkheden tot veranderingen. We maken dat mee in ons eigen leven maar ook wereldwijd. We leven in een tijd waarin grote veranderingen plaatsvinden. Dat betekent veel onzekerheid, maar het biedt ook nieuwe kansen, nieuwe ontwikkelingen.

Op dit moment lees ik Deep Democracy van Jitske Kramer. De auteur vertelt over de waarde van de diversiteit en de verschillen van mening in een gemeenschap. Het benoemen en begrijpen van de verschillende standpunten, deze op waarde te schatten en te integreren, verrijkt en verdiept de harmonie. Meer elementen komen daardoor in overeenstemming met elkaar. Er komt meer rust en meer tevredenheid. Zo kun je conflicten gebruiken om de harmonie te bevorderen.(1)

En de rustmomenten zijn er nog steeds. In de drukte van de dag is de roos er nog steeds, en ook de vogels die badderen in het water, onaangedaan door de hectiek in de wereld.

We hebben ‘harmonie’ gekozen als thema voor deze aflevering van Vive. En de auteurs hebben harmonie en het ontbreken ervan in hun columns opgenomen.

Frederike schrijft over het huwelijk. Hoe houd je harmonie in die relatie? Ze gebruikt het werk van Ingeborg Bosch om helder te maken dat harmonie inzet vraagt en moed om de conflicten te bespreken. Dan kan de harmonie zich verdiepen.

Dirk zit op het wad en op Schier. Hij is voorbij de harmonie opnieuw in de onbegrensdheid aangekomen, in de leegte op een dag dat Schier bevrijd is van de prikkels van het internet. Hoe kun je, zo vraagt hij zich hier af, de stroom van prikkels van het web, in evenwicht brengen met wat je kunt verteren. Met een kraantje?

Bij Chris komen we een bijzondere harmonie tegen, die hij ervaart in de nacht van de maansverduistering. Hij neemt je mee op zijn nachtelijke wandeling langs de oostkust van Texel.

Lenie schrijft over de natuur die als een boek is dat we kunnen lezen en dat ons vertelt over onze eigen natuur. De focus ligt op de levende dynamiek en onderlinge verbondenheid in Yellowstone en hoe deze werkzaam is in onszelf en in de wereld om ons heen. Hoe meer we die innerlijke dynamiek kunnen toelaten, hoe rijker en diverser de harmonie wordt.

Jolanda schrijft: ‘De wereld om ons heen is sterk in beweging. Door armoede als gevolg van klimaatverandering en oorlogsgeweld raken mensen op drift. Europa wordt overspoeld door migranten. Dat leidt tot spanningen, angst en onzekerheid. Alleen als wij ons allemaal aanpassen aan de situatie en loslaten van wat geweest is kunnen wij in harmonie samenleven’.

Gerome laat zich inspireren door de dichter Jacques Prévert. Ooit bezocht hij de tuin rondom het huis waar deze Franse dichter hij tot aan zijn dood leefde. Er kwam een moment voorbij waarbij nooit tijd was geweest. Het zou hem niet verbaasd hebben als Prévert de deur van zijn huis had geopend en de tuin was ingelopen.

© Lenie van Schie, 1 september 2018

Nog geen reacties.

Geef een reactie