Over hoop en vrees – verkiezingen in de VS (Chris Elzinga)

Al maanden volg ik intensief de ontwikkelingen rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op de een of andere manier raakt het me heel erg wat daar gebeurt.

Ik zie dat ook bij veel mensen om mij heen. Wat speelt hier?

Onlangs heb ik The Choice gezien, een tweedelige docu over het leven van beide presidentskandidaten Biden en Trump. Een echte aanrader voor wie meer wil weten over deze heren: waar ze vandaan komen, hoe ze tot nu toe geleefd hebben, wat het leven hen geleerd heeft en wat hun idealen zijn.

Afbeelding van FlitsArt via Pixabay

Verbinding

Tijdens het kijken ben ik een paar keer oprecht ontroerd door Joe Biden’s optreden. Bijvoorbeeld door de manier waarop hij troost biedt aan een weduwe en aan ouders van twee New Yorkse agenten, die daags daarvoor zijn doodgeschoten. Het ontroert me, hoe hij deze mensen aanspreekt vanuit zijn eigen ervaring van verlies van vrouw en baby-dochter – jaren daarvoor, bij een verkeersongeluk. Hij weet van binnenuit wat het betekent als naasten zo uit het leven weggerukt worden. Hij voelt aan wat door zijn toehoorders heen gaat. Hij spreekt hen aan vanuit zijn hart.

‘Verbinding’ is het woord dat boven komt drijven. Deze man zoekt verbinding. Dat is wat mensen en gemeenschappen doet bloeien.

Verdeeldheid

Zijn tegenspeler, Donald Trump, staat heel anders in het leven. Van zijn vader heeft hij geleerd een ‘killer’ te zijn, een top dog. Dat is bevestigd in zijn tienerjaren waarin hij op de New York Military Academy de rang van kapitein behaalde.

In The Choice komt een fragment voor waarin een journalist hem vraagt of hij een boodschap heeft voor mensen die ziek zijn geworden door Covid. Trump reageert verontwaardigd en gaat in de aanval: hoe de man het aandurft om hem zo’n impertinente vraag te stellen! De journalist is totaal verbluft door de boze reactie van de president, waarin elke vorm van empathie ontbreekt. Het is tekenend voor deze president.

Gebrek aan empathie komt ook tot uiting in de manier waarop hij verdeeldheid zaait. Dat doet hij door angst voor de ‘vreemde’ ander aan te wakkeren. Angst is een goede voedingsbodem voor haat en dat is wat hij versterkt.

‘Narcisme’ is een woord dat goed past bij deze man die floreert door zelfverheerlijking en die geen idee heeft wat empathie is.

Ontreddering

Het contrast tussen beide heren kan haast niet groter zijn. Dat merk ik ook in het gevoel dat ik bij beide mannen heb, terwijl ik The Choice bekijk. Bij Biden voel ik me ontspannen. Bij Trump voel ik me uitermate onbehaaglijk; iets krimpt in me samen. Ik moet er niet aan denken dat de laatste nog eens vier jaar in het centrum van de macht komt te staan.

Mijn hele volwassen leven heb ik geloofd in verbinding. Ik was ervan overtuigd dat de wereld er beter op zou worden als mensen meer verbinding met elkaar aan zouden gaan. Na de val van het communisme in Europa eind tachtiger jaren, leek het ook die kant op te gaan. De spanning in de wereld nam af.

Anno 2020 leven we in een andere tijd. Bij tijd en wijle voel ik me ontredderd door een toenemende onveiligheid, een gevoel dat gevoed wordt door een groeiende polarisatie en onverdraagzaamheid tussen mensen. De hoop op een betere, verdraagzamere wereld, een wereld waarin het hart een grotere rol speelt, lijkt ijdel te zijn. Ik voel me als die verbijsterde journalist in zijn confrontatie met Trump. Is dit mijn wereld? Ja, dit is de wereld waarin ik leef.

Hoop

En toch, is dit niet de hele waarheid. In het afgelopen weekend zag ik de Netflix docu Becoming, over voormalig First Lady Michelle Obama. De film toont onder meer hoe ze allerlei groepen mensen bezoekt: veel scholieren, ouderen uit de zwarte gemeenschap. Veel van deze mensen worstelen met hun plek in deze wereld, die niet erg kansrijk is. Michelle spiegelt het goede in hen en de kracht die in hen is, waar ze zelf nauwelijks in kunnen geloven. Een inspirerend verhaal.

Afbeelding van Markéta Machová via Pixabay

Hoop is haar boodschap. Geef de hoop niet op, de hoop op verbinding. Verval niet in angst. Blijf het goede in jezelf voeden. Dit is de vlam die ik door wil geven.

© Chris Elzinga, 1 november 2020

Noten

The Choice is op 20 oktober 2020 uitgezonden door BNNVara en is te zien op Uitzending Gemist.

Wikipedia over het leven van Joe Biden.
En over het leven van Donald Trump.

Becoming, een Netflix docu over Michelle Obama.

Nog geen reacties.

Geef een reactie