Op weg naar welzijn (Lenie van Schie)

Wat als welzijn centraal komt te staan in ons leven. En dan niet zomaar een klein beetje, maar echt? Ik vind op deze zondagochtend een aantal interessante artikelen op MaatschapWij, van de hand van Nadine Maarhuis, eindredacteur.

De Welzijnseconomie 

Is welzijnseconomie een alternatief voor ons bruto nationaal product, het bnp?
Stel dat onze regering de welzijnseconomie, zoals deze is voorgesteld door Katherine Trebeck, zou omarmen, hoe zou de wereld er dan uitzien? Katherine Treback groeide de afgelopen jaren uit tot een influencer van formaat, die regeringen adviseert over economische systeemverandering. Ze is politicoloog, schrijver, onderzoeker en spreker, Australisch van geboorte en woont in Glasgow waar ze verbonden is aan de universiteit.

Nadine Maarhuis stelt zich voor dat onze regering die visie in de loop van dit jaar nog tot zich neemt en er al direct komend jaar mee aan de slag gaat… Haar artikel staat vol met links naar andere visie die je leiden naar tal van initiatieven die allemaal gericht zijn op een andere, gelijkwaardiger en gezondere samenleving, voor mens, dier, plant en aarde zelf.

Is het een utopie of een reële mogelijkheid?

Ik moet denken aan een column waarin ik Mariana Mazzucato, introduceerde. Zij is van mening dat economie moet draaien om de publieke zaak. 

Innerlijke groei en menszijn

Zijn vooral vrouwen de nieuwe denkers?
Van Nadine Maarhuis vind ik nog twee artikelen op Maatschap Wij: Een gaat over de degrowth: we lijken meer consument dan mens te zijn. We hebben, aldus Nadine, ons zelfbeeld gebaseerd op onze productiviteit. Zo gaan we voortdurend over onze eigen grenzen. 

In een andere, een blog, legt ze verband tussen de manier van omgaan met onze innerlijke wereld en met Aarde zelf. Moeder Aarde kunnen we alleen redden mits we ons bezinnen op wat zich innerlijk in ons beweegt.

Wie is Nadine Maarhuis?

Op haar website lees ik dat ze videograaf, schrijver, journalist, spreker en afgestudeerd socioloog is. Ze heeft in de afgelopen drie jaar de verhalen van bijna honderd maatschappijvernieuwers, betekenisvolle ondernemers en wereldverbeteraars in woord en beeld gevangen. Een influencer die ons kan inspireren.

Dank je wel voor al het werk Nadine!

© Lenie van Schie, 22 augustus 2021

Reacties gesloten.