Op weg naar de oorsprong, de kennismaking met Levi (Annerieke van Wijhe)

Mirte is in een boek beland dat ze vond tijdens een wandeling in de bossen. In deze nieuwe werkelijkheid ontmoet ze Levi, een oude wijze man. Mirte raakt met hem in gesprek over fundamentele tegenstrijdigheden als oorlog en liefde. Levi vertelt haar dat er een eeuwenoud model bestaat waarin handreikingen worden gedaan om universele liefde te hervinden.

Een bijzondere ontmoeting

In de verte zag Mirte een schim opdoemen. Het leek een persoon te zijn, maar dat kon ze niet goed zien. Langzaam kwam de schim dichterbij. Mirte kon zien dat het inderdaad een mens was dat haar naderde. Het was een man met een lange grijze baard. Hij droeg een wit gewaad en had een staf in zijn hand. Inwendig moest Mirte lachen omdat ze vond dat deze man op Panoramix uit de stripverhalen van Asterix en Obelix leek. De man keek haar vragend aan en Mirte voelde zich betrapt in haar gedachten. “Dag Mirte,” sprak de man, die kennelijk haar naam al wist voor Mirte deze had genoemd. “Wat fijn dat je gekomen bent. Mijn naam is Levi,” ging de man door. Mirte dacht na, ze vroeg zich af waarom ze hier was en hoe het kon dat deze man haar naam wist en haar kennelijk verwachtte. Alsof hij haar gedachten kon lezen antwoordde de man: “Je bent hier omdat je naar iets op zoek bent. Je mist iets en hebt ervoor gekozen om de wijsheden van de wereld dieper te doorgronden.”

Annerieke - Brug

Universele liefde

Mirte dacht er over na. Het klopte dat ze op zoek was. Haar moeder was pas overleden en haar vader had ze nooit gekend. Hoewel ze nooit iets tekort was gekomen in haar leven, voelde ze zich vaak ontheemd. Ze mistte inderdaad iets, al kon ze niet goed definiëren wat dit was. Ze vroeg zich vaak af of er niet meer was tussen hemel en aarde en had soms het gevoel dat ze ‘iets’ waarnam waarvan ze niet goed wist wat het was. Dat ‘iets’ voelde warm en liefdevol. Het was hetzelfde gevoel dat ze had ervaren toen ze met het boek op schoot de stem hoorde die haar vertelde dat ze de sleutel van het boek in haar hart kon vinden. “Zou er dan toch zoiets bestaan?”.

Mirte zag dat Levi haar vertwijfeling waarnam en besloot hem deelgenoot te maken van haar gedachten. Ze vroeg hem of het zo kon zijn dat zij een glimp had opgevangen van dat wat door sommige mensen universele liefde wordt genoemd. “Dat klopt,” antwoordde Levi. “Universele liefde kan ons op vele manier bereiken. Het fluistert door de bomen, je hoort het in muziek, in de vogels die je hoort zingen, door de mensen die je spreekt en gewoon in alle dagelijkse dingen, zolang je je hart maar open stelt. Op die manier wordt tegen ons gesproken door een sluimerende intelligente wereld die door velen ‘de zielenwereld’ wordt genoemd. Deze zielen staan ons bij om de universele of goddelijke liefde die er ooit is geweest  en ook altijd beschikbaar zal blijven, over te dragen hier op aarde.

“Deze liefde, in de vorm van een hoger bewustzijn, helpt ons om de aarde te kunnen laten zijn tot waar die voor bedoeld is. De hemel die geschetst wordt in bijvoorbeeld de Bijbel als plaats ver buiten onszelf, is een staat van zijn die we hier op aarde kunnen ervaren. Dit vraagt van mensen dat zij het pad der verlichting lopen, waarbij wij, ieder voor zich en toch samen met elkaar, een deeltje van deze Goddelijke Liefde op aarde brengen en laten stralen. Liefde is gevend bedoeld, maar doordat mensen onvoldoende volgens hun eigen bestemming en behoeften leven, raakt de liefde verloren. De haat en woede die de aarde beheerst is daar een voorbeeld van, mensen zijn verstoten van hun ware natuur. Ze voelen de universele liefde niet meer, waardoor de interactie tussen mensen steeds destructiever wordt.”

Woede en hardheid

Mirte dacht er over na. In gedachten zag ze de beelden uit het nieuws voor zich. Oorlogen in steeds meer landen, terreur, vluchtelingen, maar ook de woede en haat tussen mensen onderling. Ze had zich er over verbaasd dat veel mensen reageerden zoals ze reageerden en vroeg zich af of er een manier kon zijn om deze woede, haat en onmacht te transformeren naar hoop, geluk en liefde. Ze zag niet voor zich hoe, maar nu ze Levi zo hoorde praten, bedacht ze zich dat ze bij zichzelf zou kunnen starten. Mirte luisterde aandachtig naar Levi, die kennelijk voor een deel besefte op welke manier Mirte haar steentje bij kon dragen aan een meer liefdevolle wereld. “Als je deze universele vorm van liefde eenmaal hebt gevoeld en het je als het ware heeft aangeraakt, zal dit zich meer en meer voor je openbaren,” ging Levi door met zijn verhaal. “Het is heel mooi Mirte, dat je je daarvoor open hebt gesteld en de subtiele, mystieke intelligentie die ons leven aanstuurt toe hebt durven laten. Dat is een heel mooie stap.”

Op weg naar de oorsprong

“Maar waar gaat het me toe leiden,” vroeg Mirte die nog steeds wisselde tussen het mooie verhaal van Levi en het vreemde gevoel dat ze nu in een boek zat, dat bij haar thuis op de keukentafel lag. Ze kon alles wat er gebeurde met haar hoofd niet goed bevatten en zocht antwoorden om de vreemde tegenstrijdigheden te verklaren. “Het gaat ertoe leiden dat je steeds verder doordringt in de oorsprong van jezelf en van de wereld. Als je dit zelf verkiest,” vertelde Levi. “Ergens heb je de wens gehad voor een ander leven dan het leven dat je nu leidt. Door je eigen wens is dit boek op je pad gekomen en door je open te stellen voor liefde kan je het ontvangen. Je staat aan het begin van een waardevolle reis, Mirte. Een reis die je meeneemt op weg naar de oorsprong. Het is aan jou tot hoever je dit wilt toelaten en het is aan jou wat je er mee gaat doen. Hoe meer je je openstelt, des te meer de universele liefde je zal bereiken.”

Acceptatie versus weerstand, vertrouwen versus angst

“De belangrijkste keuzes op dit pad, Mirte,” ging Levi door met zijn betoog, “is de keuze tussen acceptatie en weerstand en de keuze tussen vertrouwen en angst. Als je vanuit acceptatie en vertrouwen leeft kan je ziel van zich laten horen. Wanneer angst en weerstand je overvallen, raak je verstart en zal je vastlopen in je intenties.” “Hoe is het mogelijk om mijn ziel te laten spreken?” vroeg Mirte, die bedacht dat juist in deze tijd veel mensen reageerden vanuit angst en weerstand, wat juist tot strijd en oorlog leidde. Levi ging rechterop zitten en keek voor zich uit. Het leek alsof hij zelf ook even nadacht voor hij antwoord gaf. “Tijdens periodes van weerstand en van angst kunnen mensen zich bewust worden van hun automatische patronen en afweer. Ieder mens doet dit en ieder mens doet dit op zijn eigen manier. Een middel om bewuster te worden van de manier waarop we reageren zoals we reageren, is het ‘enneagram’. Misschien heb je er ooit al wel eens over gehoord. Het is een eeuwenoud model dat gebruikt werd als middel om verlichting te bereiken. In de loop der jaren is het model vervormd geraakt en krijgt het steeds meer een psychologisch karakter.”

Het enneagram

Levi stopte even met praten “Voor ik je daar over ga vertellen is het van belang dat je er eerst meer over weet. Lees je graag?” vroeg hij aan Mirte. “Tja op zich wel,” antwoordde ze, “alleen ben ik in het laatste boek waar ik aan ben begonnen nogal blijven hangen.” Een vage glimlach vormde zich om haar lippen. “Ik ben wel benieuwd naar dit enneagram en de geheimen die daarin verscholen liggen. Wat kan ik doen om me daarin meer te verdiepen?” “Start maar eens met lezen,” antwoordde Levi. “Er zijn in jouw tijd genoeg boeken over het enneagram geschreven. Een sterk en gangbaar boek is ‘De wijsheid van het enneagram’, een boek van Don Richard Riso en Russ Hudson. Zij zijn belangrijke vertalers van het psychologische model dat het enneagram door de jaren heen is geworden. Hun boek kan je een eerste beeld geven van de opzet van het enneagram en de persoonlijkheidstypen die erin beschreven staan.”

“Als je er in hebt gelezen, zie ik je graag terug om er verder over door te praten en misschien zelfs wel de vragen die je hebt te beantwoorden. Maar neem de tijd. Nu je ziel is aangeraakt zal het haar weg op aarde willen vinden. Hier is tijd voor nodig. Het vraagt van je dat je goed naar jezelf luistert en afstemt op je fysieke, emotionele en intellectuele behoeften.” Mirte dacht er nog over na waarom Levi zo nadrukkelijk benoemde dat ze moest letten op haar fysieke, emotionele en intellectuele behoeften, toen ze erachter kwam dat ze alweer aan haar eigen keukentafel zat met voor zich de afbeelding van de brug. Ze zuchtte, stond op om pen en papier te pakken en noteerde de titel van het boek dat Levi haar had gegeven: ‘De wijsheid van het enneagram van Don Richard Riso en Russ Hudson’.

Op weg naar de bibliotheek

Mirte was benieuwd naar het boek, maar het was al laat. Ze was van plan geweest om boodschappen te doen en bloemen naar de gedenksteen van haar moeder te brengen, maar de tijd was omgevlogen terwijl ze in het boek had gezeten en Levi had gesproken. Na een korte ronde met Tobias, haar hond, stapte Mirte op haar fiets om alsnog de boodschappen te gaan doen en naar de gedenksteen van haar moeder te gaan. De bibliotheek bevond zich daar niet ver vandaan, dus dat kwam goed uit. Dan kon zo ook direct het boek gaan halen waar Levi het over had gehad. Ze was er nieuwsgierig naar en wilde graag weten wat het enneagram was en hoe dit haar kon helpen op haar reis op weg naar de oorsprong.

Volgende maand: De wijsheid van het enneagram

Nog geen reacties.

Geef een reactie