Loslaten geeft ruimte

Het land oogt winters, binnen is het behaaglijk warm. Tijd voor overdenkingen, keuzes maken en besluiten nemen.

Keuzes maken

Edith Eger, over haar boek De Keuze schreef ik in mijn column van december 2017, drukte mij er nog eens op: Je hebt altijd een keuze. Dit houdt voor mij in, dat ik altijd een keuze kan, mag en soms zelfs moet maken. Keuzes maken is bewust leven. Belangrijke keuzes, die ik in mijn leven gemaakt heb, zijn die voor mijn levenspartner, om kinderen te willen, om werk te hebben en daarmee  economische zelfstandigheid te waarborgen, om scheppend (beeldend, schrijvend,) bezig te zijn, om door middel van cursussen, trainingen en opleiding tot meer zelfinzicht te komen en daarmee ook iets voor anderen te kunnen betekenen. Regelmatig komen situaties op je pad, die je aanzetten om een keuze te maken. Zo ook het verzoek om met een maandelijkse bijdrage te gaan schrijven voor Vive.
Dat heb ik nu ruim twee jaar gedaan en met veel plezier. Toch komt er op zeker moment het gevoel op, dat er opnieuw een keuze gemaakt moet worden. En dat betekent loslaten, om ruimte te scheppen voor iets anders. Dat heeft zich dit jaar vaker voorgedaan, bij voorbeeld met het stoppen met het koor, waar ik vier jaar lang deel van uit heb gemaakt. Het koor gaf mij veel plezier; we hadden zes uitvoeringen in de zomer en in de auto zat ik vaak de partituren te zingen. Zingen geeft je meer nog dan schrijven het gevoel, dat je leeft. Toch heb ik ook dat losgelaten om ruimte te geven aan andere dingen. Het heeft mij geen moeite gekost.

Bezwarende gevoelens loslaten

Waarom is het soms dan wel zo moeilijk om bezwarende gevoelens los te laten? Zoals irritatie, ongeduld, jaloezie, trots – om er maar een paar te noemen. Er wordt wel gezegd, dat hoe meer je je best doet om ze los te laten, hoe hardnekkiger ze blijven. Het is de kunst om los te laten, zonder je best daarvoor te doen. Bepaalde emoties zitten in ons systeem. De basisemoties woede, angst en verdriet kennen we allemaal; in bepaalde situaties hebben ze onmiskenbaar ook een functie. Specifieke emoties zoals verongelijktheid, trots, ijdelheid, afgunst, hebzucht, gulzigheid, lust en luiheid leven bij de één sterker dan bij de ander. Dat hangt samen met je karakter, in enneagramtaal noemen we dat je type.
In mijn columvan april 2018 schreef ik over het enneagram.

Wij gingen op met de tien demonen; O ijselijk gezelschap!
Uit de 22ste Zang van de Divina Comedia

Laatst werkten we op een studiedag van de Enneagramprofessionals aan de hand van de Divina Comedia van Dante met de emotie hoogmoed of trots. In de christelijke leer is dat de grootste zonde. We zijn allemaal wel eens hoogmoedig zijn, hetgeen afhankelijk van onze karakterstructuur, op een andere manier tot uiting komt. Zo bij de helper (type 2 in het enneagram): Ik help je wel, want jij kunt het niet zelf; of bij de baas (type 8 in het enneagram): Ik bepaal het hier, want jij kunt het niet; bij de perfectionist (type 1): Ik weet hoe het hoort, jij niet. Vaak worden deze overtuigingen niet uitgesproken, maar van binnen zijn ze er wel.

Zolang we niet voortdurend aan onszelf werken, blijven deze emoties opkomen. En op zich is daar niets mis mee, als we ze maar weten te beheersen en we ze al helemaal niet op anderen projecteren. Daarmee begint het loslaten. Niettemin een hardnekkig proces, omdat het ego ons aanzet om ze uit te leven. Ons ego zou je kunnen zien als ons duiveltje in ons; inderdaad, het kan in vele gedaanten ‘als een duveltje in een doosje’ naar buiten piepen. Hierover schreef ik ook in mijn column van november 2017 naar aanleiding van het boek Gepaste emoties van Mariëtte Baanders.

Levenskunst

Levenskunst zit hem in zo veel aspecten van het leven: de liefde voor de medemens, de natuur, kunst en cultuur, de levenscyclus.
Buiten de psychologisch getinte bijdragen schreef ik ook nogal eens over kunst. Kunst is voor mij een levensvoorwaarde: kijken naar kunst, beleven van kunst en zelf scheppen.
Met het loslaten van een aantal activiteiten, die ik een tijdje met plezier heb gedaan, komt daar nu meer ruimte voor: Leven met kunst is ook LevensKUNST!

© Frederike Doeleman, 1 december 2018

Nog geen reacties.

Geef een reactie