Het zelfhelend vermogen van de mens (Jolanda Verburg)

Net als het grootste deel van de natuur is de mens zelfhelend. Helaas zijn wij vergeten hoe dat werkt. Het zelfhelend vermogen van de mens is een kwestie van de verbinding tussen lichaam en geest. Hoe zetten wij dit vermogen aan het werk?

“Mam, heb je een paracetamol voor mij?” vraagt mijn zoon nadat hij weer in bed ligt na zijn maaginhoud te hebben geleegd in een teiltje. Al een dag is hij niet in orde en hij houdt niets binnen, zelfs het kleinste beetje water komt er weer uit. “Een paracetamol gaat je niet helpen, schat,” leg ik hem uit, “ook die komt er meteen weer uit. Je zult het moeten uitzieken. Probeer de hoeveelheid kleine slokjes water op te voeren zodat het lichaam ontgift.” Maar hij wil een snelle oplossing die de krampende pijn in zijn lichaam vermindert.

Ik ga hem in deze toestand niet lastigvallen met mijn filosofie ten aanzien van de functie van ziek-zijn en het gebruik van medicijnen. Zelf gebruik ik geen medicijnen, hooguit homeopathische middelen. Ik geloof en vertrouw op het zelfhelend vermogen van mijn lichaam. Ziek-zijn heeft een oorzaak en een functie. Ziek-zijn is een moment om in jezelf te keren en te achterhalen wat er speelt. Gezondheid is een samenspel tussen lichaam en geest.

Kosten gezondheidszorg stijgt

De medische wetenschap, hoe kundig ook, weet van veel ziekten nog maar weinig af, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van dementie en het verhelpen van kanker. Het is een voortdurende zoektocht naar medicijnen ter bestrijding van ziekten. Onderzoek naar de juiste medicijnen kost veel geld en vormt een steeds grotere kostenpost in onze samenleving.

Zodra er een medicijn voor een bepaalde kwaal gevonden is blijkt deze ook nog eens niet voor iedereen te werken. Ieder mens is immers verschillend en reageert anders op medicatie. Omdat op dit gebied nog veel verbeterd kan worden is op 23 september 2019 in het VUMC in Amsterdam het Imaging Centre geopend. Hier wordt onderzoek gedaan naar de efficiëntie van medicatie op bijvoorbeeld kankergezwellen. Men vermoed dat nog te weinig medicijnen op de juiste plek hun werk doen.

Materie als uitgangspunt van de geneeskunde

Het centrum beschikt over een deeltjesversneller om zelf radioactief materiaal te maken, nodig om de onderzoeken te kunnen uitvoeren. Wat knap denk ik dan en wat fijn dat dit helpt om mensen beter te maken. Maar ook de keerzijde komt in mijn gedachte voorbij en steeds vaker begint dit denken te knagen.

Niet alleen kost een dergelijk onderzoekscentrum enorm veel geld maar het gevoel wordt steeds sterker dat wij met onze gezondheidszorg de verkeerde weg zijn ingeslagen. Onze gezondheidszorg is gebaseerd op het Newtoniaanse materialistische denken, ook wel deterministisch genoemd, waarbij het menselijk lichaam wordt gezien als een machine, bestaande uit verschillende onderdelen. Maar is deze denkwijze in ons huidige tijdsgewricht nog wel houdbaar?

De kwantumgenezing

Met de technologie van de deeltjesversneller kom je op het terrein van de kwantumfysica. Dé tegenhanger van het Newtoniaans denken. Via de kwantumfysica schuift de wetenschap aan tegen het holisme. De filosofie waarbij alles in de natuur en het heelal als een geheel wordt beschouwd en met elkaar verbonden is, hét terrein waar de geest invloed heeft op de materie en andersom. Het gebied waar de mens als integraal geheel beschouwd wordt en de symptoombestrijding geen oplossing biedt.

Wij blijven hardnekkig vasthouden aan de reguliere geneeskunde en zijn bereid er veel geld voor neer te tellen. De complementaire, integrale, alternatieve geneeskunde, of hoe je het ook noemen wilt, wordt nogal eens afgedaan als kwakzalverij omdat het volgens de huidige wetenschappelijke methoden niet bewijsbaar is. Maar de wetenschap die door de reguliere geneeskunde wordt gehanteerd is nog altijd gebaseerd op het Newtoniaans denken, zie hier de patstelling.

Bewijzen genoeg

Geregeld breng ik het onderwerp dat de mens zelfhelend is ter sprake om mensen aan het denken te zetten. Vaak krijg ik dan de vraag: “Maar hoe zit het dan met mensen die met een handicap geboren zijn?” Dat is weliswaar een aanpalend onderwerp maar ligt toch niet op hetzelfde terrein. Het zelfhelend vermogen gaat over mensen die gaandeweg hun leven een ziekte ontwikkelen.

Er is diverse literatuur beschikbaar over wonderbaarlijke genezingen. Neem alleen al de Bijbel met de verhalen in de verschillende evangeliën die kond doen van de genezende kracht van Jezus. Hij zei tegen kreupelen: “Sta op en wandel.” En zo geschiedde. Hij haalde het dochtertje van Jaïris terug uit de dood. Maar ook zijn er verhalen uit onze eigen tijd. Wie weleens wat gelezen heeft van de Indiase arts Deepak Chopra weet dat hij een intelligentie aan het lichaam en vooral aan cellen toekent waardoor mensen daadwerkelijk zelf kunnen genezen, zonder medicatie.(1)

Een helende reis

Chopra baseert zijn geneeswijze op verschillende zienswijzen zoals de kwantumfysica, maar ook op de ayurveda en de hindoeïstische geschriften als de Veda’s, de Upanishads en de Bhagavad Gita. Ook de theoretische atoomfysicus Amit Goswami schreef een boek over een nieuwe visie op de geneeskunde, waarin hij pleit voor het combineren van alternatieve geneeskunde als acupunctuur, homeopathie met de spirituele kant van de mens waarbij lichaam en geest op elkaar inwerken.(2)

De Amerikaanse coach en auteur Brandon Bays schreef een boek over haar eigen genezing van een tumor zo groot als een basketbal, zonder operatie en zonder medicatie.(3) Zij zoekt haar genezing in de intelligentie van de cellen en zegt dat 85% van alle ziekten een grondslag hebben in emotionele blokkades. Zij beschrijft haar geneeswijze in haar boek ‘De helende reis’ als een zoektocht naar de Bron van wie wij werkelijk zijn.

Hippocrates

Alle artsen leggen bij het behalen van hun artsendiploma de eed van Hippocrates af. Deze Griekse arts, de grondlegger van de huidige westerse geneeskunde, geloofde al dat gedachten en emoties zich verplaatsen naar verschillende lichaamssystemen en zich rechtstreeks via contactwerking beïnvloeden. Maar hij is vooral bekend door de nadruk te leggen op het stellen van een diagnose op basis waarvan de genezing kon worden ingezet, wat tot op de dag van vandaag wordt toegepast.

Het zou de gezondheidszorg enorm ten goede komen als de reguliere geneeskunde, die vooral gebaseerd is op het voorschrijven van (chemische) medicatie, wordt uitgebreid en verbreed met nieuwe inzichten. Wij leven in een wereld die snel verandert, dit geldt ook voor de kijk op gezondheid. Al was het alleen maar om de kosten van de gezondheidszorg binnen de perken te houden en om te voorkomen dat wij overgeleverd lijken aan een commerciële industrie.

Mijn visie

Mijn eigen visie is vooral gebaseerd op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Lichamelijke klachten hebben veelal te maken met je emotionele gemoedstoestand en andersom. Ook geloof ik in de intelligentie van het lichaam dat verbonden is met een energieveld, waar wij allemaal mee verbonden zijn, met kennis over onze eerdere en toekomstige levens. Vanuit deze gedachte zal ik nooit een orgaan van een ander willen ontvangen. Ook zal ik om mijn stervensproces, de overgang naar mijn volgende fase, niet in de weg te staan, nooit organen willen afstaan. Een heel actueel onderwerp nu wij onze keuze voor orgaandonatie moeten vastleggen.

Via ons lichaam staan wij in verbinding met dit energieveld wat ons de mogelijkheid geeft om bij de Bron te komen van wie wij werkelijk zijn. De Bron waar intense vrede, pure liefde, grootsheid en grenzeloosheid zetelt, daar waar alles één is. Daar ligt ons zelfhelend vermogen opgeslagen. Toegang tot de Bron is een kwestie van lichaam en geest en is bereikbaar door in jezelf te keren, via overgave en door te vertrouwen op de helende kracht van onze innerlijke Bron.

Pijnlijke boodschap

Ik ben mij terdege bewust van het feit dat niet iedereen zo over het zelfhelend vermogen denkt als ik. Zeker als je net een dierbare verloren hebt of zelf ziek bent. Tegen die mensen wil ik zeggen: als mijn woorden je pijnlijk raken, dan is dat niet mijn intentie. Zelf heb ik familieleden verloren die het zelfhelend vermogen niet hebben kunnen vinden. Mijn moeder, die veel te jong aan kanker overleed, heb ik er niet mee terug, maar na een lange periode van rouw heb ik het wel een plek kunnen geven.

Als mijn woorden je raken kijk dan in jezelf waarom het je raakt. Vaak is dat een manier om de pijn een plek te geven. Misschien zet het je aan het denken over het onderwerp en ga je op onderzoek uit naar hoe jij erover denkt. Wellicht komt de dag dat je het idee zelf in kunt zetten, dat je de weg gaat ontdekken naar de Bron en daarmee de weg naar genezing.

© Jolanda Verburg, 1 november 2019

Noten

(1) Dr. Deepak Chopra, Quantumgenezing, 1991, Servire Uitgevers b.v., Cothen
(2) Amit Goswami, De Kwantumdokter, 2007, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht
(3) Brandon Bays, De Helende Reis, 2003, Forum, De Boekerij b.v., Amsterdam

, , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie