Een boek: Het Andere Leven van Jezus van Nazareth

Eerder schreef ik al een column over Jezus onder de titel: ‘De rebel van Nazareth’. Inmiddels heb ik een boek geschreven over deze man en het bijzondere pad dat hij ons naliet. Het boek komt half december uit!

Ik ben de Weg

Hij is door de kerk aan ons voorgesteld als de ‘Zoon van God’ die is ‘Gestorven voor de Zonden van de mensen’. Zo werd zijn ‘Ik ben de Weg’, een doodlopend pad. Inmiddels hebben de Nag Hammadi geschriften en de Dode Zeerollen ons veel nieuwe informatie verschaft. In deze geschriften komt Jezus tevoorschijn als een activist en een spiritueel leraar. De ‘Weg’ die hij voor ons creëerde, ontstond doordat hij deze zelf liep. Hoe ziet dat pad, met de kennis van nu, eruit? En wat kan het pad voor ons betekenen?

Een mens

Voor mij is Jezus een mens zoals jij en ik. Hij is niet als een verlichte ziel geboren. Zijn afkomst – geboren uit een buitenechtelijke verbintenis was hij een outcast in zijn geboortestreek – samen met zijn verlangen om de diepere betekenis van het leven te doorgronden, zette hem aan om op zoek te gaan. Hij werd, zoals zo velen onder ons in deze tijd, een zoeker.
Hij heeft die diepere realiteit niet alleen gevonden. Hij heeft, in en door zijn eigen leven, voor de mensheid een nieuwe weg geopend. Jezus heeft ons bevrijd van het idee dat we ons ego zijn en dat de enige bevrijding hieruit, een ons afkeren van de geneugten van de wereld zou zijn. Hij omarmde het leven ten volle, ging het helemaal aan.
Het ego, zo leeft hij ons voor, vormt een basis voor verdere groei en ontwikkeling. Hiermee bevrijdt hij ook de wereld zelf en legt hij de basis voor een nieuw bewustzijn op aarde.

Jezus wordt, net als wij, geconfronteerd met tal van moeilijkheden en obstakels. Telkens opnieuw moet hij frustratie en woede laten gaan en zich overgeven aan de beperkingen van het leven zelf, de beperkingen van de mensen om hem heen. Hij moet zijn wanhoop overwinnen als hij opnieuw moet vluchten. Hij wordt erdoor gelouterd en zijn ervaring van de Goddelijke Dimensie verdiept zich.

Een nieuw bewustzijn

Jezus’ leer is alomvattend. Hij heeft met zijn pad de scheiding tussen hemel en aarde, tussen licht en donker, dag en nacht, opgeheven. Hij laat ons zien dat de hele schepping één is. Hij bevrijdt de aarde en daarmee ons mensen, van het idee dat leven op aarde beperkt zou zijn. Uit de ontdekte evangeliën van Thomas, Philippus en Maria Magdalena zelf, blijkt de bijzondere relatie die ze met Jezus had. Ook persoonlijke liefde en sexualiteit zijn onderdeel van het leven zelf. Zo heeft hij het leven zelf bevrijd van alle oordelen.

Er waait een nieuwe wind over Aarde. Terwijl veel mensen erg negatief zijn over het geweld, over de toestand van Aarde, over de corruptie en de misbruik van macht, zijn er anderen die optimistisch zijn. Steeds meer mensen begeven zich op het spirituele pad en proberen te leven vanuit hun hart. Het Christusbewustzijn is aan het indalen. Ik hoop dat dit boek, dat ik weliswaar heb geschreven, maar waarbij Jezus mijn gids was, hier een bijdrage aan mag leveren.

Over het boek

In mijn boek over Jezus volg ik hem op zijn zoektocht. Ik ben hem nabij als hij zijn eerste schreden zet op zijn eigen pad, volg hem als hij begint met zijn gesprekken tijdens de vele maaltijden. Ervaar hem in me als hij zich terugtrekt in de woestijn om daar de verbinding met de Andere Dimensie, de Goddelijke Realiteit, te verdiepen. Leef met hem mee als hij opnieuw moet vluchten, ben intens blij voor hem als hij zijn geliefde, Maria Magdalena ontmoet. Ik rouw met hem over het verlies van zijn fysieke leven en ben onder de indruk van zijn verschijningen.

Gedurende het schrijven heeft mijn relatie met Jezus zich verdiept en is er tussen ons een intimiteit ontstaan. Ooit, een kleine twintig jaar geleden, heb ik, zoals ik in mijn inleiding schrijf, besloten om een spreekbuis voor hem te zijn. Het was een opwelling en ik had geen idee wat dat zou gaan betekenen. In dit boek heb ik geprobeerd die belofte waar te maken.

Zijn woorden heb ik benaderd vanuit mijn professie als lichaamsgericht werkend GZ psycholoog en vanuit mijn inzichten die ik verkreeg uit de Diamantbenadering waar ik al gedurende lange tijd student ben.
Jezus’ weg is er een van transformatie. Op dit pad is het ego niet iets waar we vanaf moeten. Het is een springplank naar een nieuwe fase van groei en ontwikkeling. Een proces waarin we ons ware zelf kunnen leven, hier op aarde. Zijn leringen maken het mogelijk om te landen, om werkelijk in vrijheid op aarde aan te komen.

© Lenie van Schie, 1 december 2017

Boekbestelling en lezingen

Het boek is uitgevoerd in kleurendruk. Veel foto’s ondersteunen en illustreren de tekst. Terwijl het een studieboek is, is het ook een leesboek. Het is een verhaal over een ontdekkingstocht.

Meer lezen over het boek: mijn website Je vindt hier meer informatie over het boek en een overzicht van de hoofdstukken.

Je het boek bestellen/kopen:
– via mijn website als je de bestelling vóór 1 januari doet, worden geen verzendkosten gerekend;
– een gesigneerd exemplaar ontvangen? Dat kan tijdens een van de lezingen die ik in 2018 ga houden
– via 1Boek, Bol.com of in de boekhandel.

Lezingen die al gepland staan:
– Zondagmiddag 21 januari in centrum de Poort in Groningen
– Woensdagavond 21 maart in Holistisch centrum de Bron in Kraggenburg in de Flevopolder
– Vrijdagmiddag 6 april in stadsklooster Laverna in Amsterdam

Je kunt je opgeven voor een lezing op: lenievanschie@soekja.nl

De column die ik 1 april 2017 over Jezus schreef heeft als titel: De rebel van Nazareth.

, , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie