De zin

Ver voorbij het verstand begint de wereld. En het leven, tot en met plantjes, bomen, beestjes, dieren. Inclusief jij, ik en de anderen. Best eng, leven. Niets gaat zo dood als dit leven. Altijd, overal. Elk leven precies één keer.

Het zou gewoon kunnen zijn. Inmiddels. Zou je denken.

Toch went het niet. De verrassing lijkt elke keer weer compleet als het zover is. We zijn natuurlijk maar amateurs. Een ieder van ons leeft en sterft maar één keer. Maar toch blijft het bijzonder dat we hier verrast worden. Op deze bekende, vertrouwde plek waar alles in ons altijd eindigt.

Ik ben geen uitzondering. Ben toevallig volledig gevloerd, terwijl ik dit schrijf. Of nee, niet toevallig. Ontregeld, ik, geraakt tot in het diepst van mijn wezen.

Mijn verstand graait. Grijpt mis. Ik ben ook op zoek naar de zin. Ook ver voorbij mijn verstand begint de wereld…

© Dirk Oegema, 1 december 2018

Nog geen reacties.

Geef een reactie