De zichtbaarheid van klimaatverandering (Jolanda Verburg)

Na maanden in een bubbel te hebben geleefd, vanwege de corona-crisis, steek ik mijn hoofd weer naar buiten om te vernemen wat er gaande is in de wereld. Voor de problemen die er echt toe doen hoef ik niet ver te reiken.

“Mam, heb je al gehoord dat de ex-vrouw van de baas van Amazon de rijkste vrouw ter wereld is?” Er volgt een duizelingwekkend bedrag van 68 miljard dollar. Mijn zoon weet dat ik vrouwenemancipatie hoog in het vaandel heb, dus deelt hij dit soort informatie. Maar wie de rijkste vrouw ter wereld is boeit mij niet, genoeg is genoeg. Toch vind ik het een verontrustende boodschap. Een bedrijf als Amazon verkoopt wereldwijd producten online en is op weg een hegemonie te realiseren waar je bang van wordt, omdat allerlei kleinere bedrijven uit de markt gedrukt worden. De vrije markt is daardoor ver te zoeken.

Scheve verhoudingen

Bedrijven als Amazon en ook het Chinese Ali Baba met zijn AliExpress, bieden een scala aan producten die met een druk op de knop te koop zijn, je hoeft er je stoel niet meer voor uit. Door de hoge omloopsnelheid van hun producten kunnen ze de prijzen laag houden. Snel, makkelijk en voor een lage prijs. Onlangs kocht mijn zoon bij AliExpress voor € 0,01 een telefoonhoesje voor zijn nieuwe telefoon. Ja je leest het goed voor 1 cent!

De pompoenoogst valt tegen

Toen mijn zoon triomfantelijk vertelde wat hij voor zijn telefoonhoesje betaald had, ben ik toch wel even met hem een discussie aangegaan. Er zijn dus mensen, waarschijnlijk ook kinderen, die werken voor een hongerloontje waarvan ze nauwelijks rond kunnen komen, terwijl de bazen in weelde leven. Om nog maar te zwijgen van de aanslag die al die goedkope producten hebben op de natuur.

Wie gaat dat betalen

De Franse econoom Thomas Piketty die in zijn beroemd geworden boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ al in 2013 liet zien dat de ongelijkheid in de wereld steeds groter wordt, doordat privévermogen van enkelen sneller groeit dan ons gezamenlijk vermogen. Na iedere crisis blijkt dat de rijken steeds rijker zijn geworden en de armen steeds verder achterop raken. We mogen genoegzaam aannemen dat dit ook nu na de corona-crisis weer het geval zal zijn. “Ongelijkheid,” waarschuwt Piketty in zijn boek, “ondermijnt de democratie en is een voedingsbodem voor populisme. Maar het remt ook de vooruitgang en daarmee de welvaart in zijn totaliteit.”

Dat de rijken veel geld en luxe bezitten, daar kan ik niet mee zitten, ik ben tevreden met wat ik heb. Maar belangrijk om te beseffen is, dat de rijken een grotere ecologische voetafdruk hebben en dus een grotere aanslag zijn op het milieu. Volgens onderzoek van Oxfam Novib stoot de rijkste 1% van de wereld meer dan het dubbele aan CO2 uit dan de armste helft van de wereldbevolking. Het wordt echt hoog tijd dat daar verandering in komt. De gevolgen voor het klimaat heeft ieder jaar verdergaande gevolgen. Is het niet eerlijk dat de vervuiler daarvoor opdraait?

Klimaatverandering

Voor mij zijn de gevolgen van klimaatverandering heel erg zichtbaar. Als je het hele jaar dicht bij de natuur leeft en bezig bent om je eigen voedsel te produceren, valt het op. Dit jaar is de oogst weer minder dan het afgelopen jaar. Zowel de flora als de fauna is de laatste jaren zichtbaar veranderd. Op het moment dat ik dit schrijf (eind september) hebben wij een kip met kuikens, staan een aantal fruitbomen weer in bloei, heeft de vlinderstruik weer bloemen en is de rabarber weer aan het groeien geslagen. Ongekend!

Bij klimaatactivisten en wetenschappers is de urgentie groot. Maar dat er wereldwijd daadwerkelijk wat verandert is niet aannemelijk. Immers het beleid ten aanzien van milieu- en klimaatbeheersing van de VS, de grootste economie ter wereld, is dramatisch. Trump heeft het Klimaatakkoord van Parijs opgezegd en klimaatontkenners hebben het in het Witte Huis voor het zeggen, waardoor onderzoek naar oplossingen stagneert. Klimaatactivisten, zoals de jonge Greta Thunberg, worden bekritiseerd en belachelijk gemaakt.

De gevolgen

In ons eigen land is het niet veel beter. De door Urgenda gevoerde rechtszaak om het kabinet te dwingen zich aan de klimaatdoelstellingen te houden hebben nog weinig effect. Ik word er soms moedeloos van. De corona-crisis heeft de economie deels stilgelegd, waardoor de luchtkwaliteit enigszins verbeterde, omdat er minder vervoersbewegingen waren. Maar als het luchtverkeer weer op volle sterkte komt, wordt het weer als vanouds.

Vlinderstruik in het najaar

Het is niet vreemd dat Europa en de VS overspoeld worden door migranten. Hoe dichter bij de evenaar hoe groter de impact van klimaatverandering. De machtsstrijd om de steeds schaarser wordende resources in de landen nabij de evenaar neemt toe. Is het niet een oorlog die landen ontwricht waardoor voedselschaarste optreedt, dan wel klimaatrampen als sprinkhanenplagen, droogte, orkanen en overstromingen die oogsten doen mislukken. Wij staan erbij en kijken ernaar.

Oplossingen

Iedereen weet wel wat de oplossingen zijn om de grootste problemen in de wereld aan te pakken. Belastingheffing is een instrument om de ongelijkheid tussen rijk en arm recht te trekken, zoals Piketty in zijn boek bepleit. Toch is de bereidheid weerbarstig. De OESO doet nu een nieuwe poging om twee vliegen in een klap te slaan, begin september 2020 deed zij een moreel appèl op de aangesloten lidstaten om de CO2-uitstoot zwaarder te belasten, evenals de privévermogens. Ook hoopt zij dat daardoor de schuldenlast die ontstaan is door de corona-crisis, eerlijker wordt verdeeld. Wij gaan het zien.

Iedere ochtend mediteren

Ik neem mij voor om de innerlijke rust die ik tijdens de corona-crisis ben gaan ervaren, vast te houden. Mijn dag begint met een meditatie. Ik neem mij voor om mij niet langer druk te maken over datgene wat ik niet kan veranderen. Wel spreek ik in meditatie de wens uit dat de boodschap van eenheid en liefde in alle harten van alle mensen op aarde wordt gevoeld.

© Jolanda Verburg, 1 oktober 2020

, , , , , ,

2 reacties voor De zichtbaarheid van klimaatverandering (Jolanda Verburg)

  1. Jeroen 12/10/2020 op 17:12 #

    Fijne column, eenheid en liefde..

    • Jolanda Verburg 13/10/2020 op 09:42 #

      Dank je, Jeroen.

Geef een reactie