De eerste blokkade voor vrede (Geert Klein Bruinink)

Een Cursus in Wonderen schrijft over de blokkades voor vrede. Deze column gaat over de eerste blokkade: de wens je van vrede te ontdoen.

Ik wil graag rust en vrede. Ik begrijp niet waarom we elkaar van alles aan doen. Ik begrijp niet waarom er zoveel ellende in de wereld is. Volgens een Cursus in Wonderen zijn er vier blokkades voor vrede. De eerste gaat over de wens je ervan te ontdoen. Dit was voor mij lastig te zien. Wat bedoelt een cursus in wonderen hiermee? Het heeft te maken met dualiteit. Je kunt niets ervaren als je het tegendeel niet kunt of wilt ervaren. Warm kan niet zonder kou, geluk niet zonder pijn, zekerheid niet zonder onzekerheid etc, etc. Dit is de wet van de dualiteit.

Zekerheid kan niet zonder onzekerheid

Zodra ik bijvoorbeeld zekerheid wil ervaren moet ik ook onzekerheid ervaren. Het kan niet anders. Hoe meer zekerheid ik wil, des te onzekerder ik word. Zo moet ik altijd ook het tegendeel ervaren. Ik kan dus geen vrede ervaren zonder onrust, conflict of in het ergste geval oorlog ervaren. Is het zo simpel? Ik denk van wel. Het sluit mooi aan bij de wet van aantrekking: waar je bang voor bent trek je aan.

Geert Eerste blokkade-voor-vrede

Zo is een van mijn belangrijkste drijfveren harmonie bewaren. Het gekke is dat naarmate ik meer de confrontatie aanga, des te meer vrede en harmonie ik voel. Let wel: het woord confrontatie vraagt een korte toelichting, voordat het verkeerd begrepen wordt. Het is vooral de confrontatie met je zelf. Confrontatie met de overtuiging niet goed genoeg te zijn, de angst om niet geaccepteerd te te worden, de angst om niet gewaardeerd te worden etc.

Wees als kinderen

Kinderen hebben hier nog weinig of geen last van. Die nemen het leven zoals het is en denken hier niet verder over na. Dat wordt hen vervolgens wel geleerd door volwassenen die allerlei goed bedoelde adviezen geven: pas op, doe rustig, dit is goed en dat is fout, denk na. Jezus zei niet voor niets: “Wees als kinderen.” Onbevooroordeeld en niet teveel focussen op het denken zijn daar de belangrijkste aspecten van.

Een Cursus in Wonderen zegt het zo: “De futiele waanzinnige wens om je te ontdoen van Hem die jij binnen hebt genodigd, en Hem naar buiten te werken, moet conflict tot gevolg hebben. Wanneer je naar de wereld kijkt kan deze futiele wens, die ontworteld is en doelloos rondzweeft, landen en op alles kortstondig neerstrijken, want hij heeft nu geen bedoeling.”
Het is weer een zin waar ik een aantal keren over na moest denken voordat de betekenis tot me doordrong. Vrij vertaald: de waanzinnige wens om je te ontdoen van bijvoorbeeld onrust die je zelf hebt aangetrokken, en om vervolgens rust te zoeken, moet conflict tot gevolg hebben. De onrust is niet wie je bent. Het is een doelloze gedachte die voorbij gaat en geen bedoeling heeft.

Het leven is eenvoudig

Dat het leven eenvoudig is probeert Een Cursus in Wonderen duidelijk te maken met de zinsnede in de passage over de blokkade voor vrede: “De wereld overwinnen is niet moeilijker dan over je kleine muurtje klimmen. Wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid.” Dit is wellicht de lastigste zin in Een Cursus in Wonderen. Hiervoor moet je weten wat Een Cursus met wonderen bedoelt. In de eerste paragraaf legt het de principes daarvan uit. Ik zal daar nog een keer een column over schrijven, maar uiteindelijk zijn wonderen o.a. gedachten en beelden. Alles wat je ziet is dus eigenlijk een wonder en is mogelijk. Ook vrede is dus mogelijk. Dat alles mogelijk is, is koren op de molen voor mensen die denken dat de wereld maakbaar is en die de wet van aantrekking geloven.  Schijn bedriegt, want het blijven beelden en gedachten. Die gedachten zijn op hun beurt geen enkel probleem, tenzij je er een probleem van maakt.

Maak je dus niet te druk om vrede en weet dat alles mogelijk is. De oplossing zit in onszelf. Als we vrede in onszelf hebben dan zijn we vrij en dat is de grootste bijdrage aan de vrede in de wereld. We zijn dan vrij om al dan niet een meer actieve bijdrage te leveren aan vrede. Hiermee is de eerste blokkade voor vrede beschreven.

In de volgende column besteed ik aandacht aan de tweede blokkade voor vrede: De overtuiging dat het lichaam waardevol is omwille van wat het biedt.

© Geert Klein Bruinink
1 december 2016

Nog geen reacties.

Geef een reactie