De 3e blokkade voor vrede: de aantrekkingskracht van de dood (Geert Klein Bruinink)

De derde blokkade voor vrede is de aantrekkingskracht voor de dood. De dood is een bijzonder fenomeen, evenals de geboorte. In deze column beschrijf ik hoe Een Cursus in Wonderen hier naar kijkt en waarom de dood voor zoveel onvrede zorgt.

Wat betekent de dood?

Het is van belang dat je weet wat de dood eigenlijk betekent. Voor iedereen heeft de dood een bepaalde betekenis en associatie. Een cursus in wonderen kijkt op een bijzondere wijze naar de dood. Het komt hier op neer: er is geen dood, maar er is wél een geloof in de dood. In de eeuwigheid bestaat er geen dood en de dood is een onbewuste keuze in de tijd. Alles wat in de tijd is, is tijdelijk en gaat dus ‘dood’. Maar wat eeuwig is kan niet doodgaan. Wat we werkelijk zijn kan niet veranderen en is eeuwig.

Geert - Lichaam en ziel

We identificeren ons vooral met het tijdelijke en dat is waarschijnlijk waarom we tijd ook zo belangrijk vinden. Wat als er geen tijd zou zijn? Waar zou je je dan druk om maken? Dan is alles gewoon wat het is.
We identificeren ons vooral met het lichaam en dat is ook tijdelijk. Alles wat we verliezen is een vorm van dood, maar vaak noemen we het een vorm van verlies of verandering. Bij het verlies van het lichaam noemen we het in ieder geval de dood. Als we denken dat we het lichaam zíjn, dan moeten we wel angstig voor de dood zijn, want op enig moment zal het lichaam verdwijnen.

Wat je werkelijk bent gaat niet dood

Wat is het lichaam volgens Een Cursus? Het lichaam is niet blijvend. Je ziel is dat wel. Omdat de ziel eeuwig is, hoef je je daar dus helemaal niet druk over te maken en kun je volop van het leven genieten. Dit wil niet zeggen dat je geen aandacht moet geven aan het lichaam, want het is een middel om te ontdekken wie je bent. Sterker nog, het is naast tijd het belangrijkste middel. Je moet het dus wel aandacht geven, maar je moet je er niet mee identificeren. Dan ontstaat er op enig moment angst voor het einde van het lichaam en dus ook angst voor het onbekende.

Je zou het lichaam ook als energie kunnen zien. Als het lichaam dood gaat, dan verander je van vorm, van energie, maar wat je werkelijk bent – wat je ziel zou kunnen noemen – zal blijven. Er is dus alleen sprake van verandering, dus waarom zou je bang zijn voor de dood? De dood zwicht voor het leven eenvoudig omdat vernietiging niet waar is. Als je dat weet zal er meer vrede in je zijn.

Betekenis geven vanuit liefde of vanuit angst

De dood is een keuze, een verhaal, een interpretatie van de werkelijkheid. Omdat we ons zo met het lichaam identificeren heeft het een grote aantrekkingskracht op ons. Vanwege die aantrekkingskracht noemt Een Cursus de dood een blokkade voor innerlijke vrede.

Op het moment dat ik deze blog schrijf realiseer ik me, dat ik tot op zekere hoogte mij nog identificeer met het lichaam. Toch doe ik dat al veel minder dan voorheen, dankzij oefening en bewustwording. Ik zie dat ik hier elk verhaal van kan maken zoals ik maar wil. Als ik ziek ben is het voor mij de uitdaging om er een positief verhaal van te maken. Het is de betekenis die ik geef aan ziekte en lichaam. Daar hoeft geen dokter aan te pas te komen.
Soms kan het zinvol zijn om wel een dokter te raadplegen, wanneer je het verhaal niet zo goed kunt maken. Dan krijg je een nieuw verhaal. Het is de denkgeest die er betekenis aan geeft vanuit liefde of vanuit angst. Dit is de enige keuze die we hebben en zo vertellen we ons verhaal. Wil je echter innerlijke vrede realiseren, dan zul je de aantrekkingskracht van de dood moeten laten verdwijnen.

©Geert Klein Bruinink, 1 februari 2017

1 Reactie De 3e blokkade voor vrede: de aantrekkingskracht van de dood (Geert Klein Bruinink)

  1. Jolanda Verburg 02/02/2017 op 15:34 #

    Hallo Geert,
    Mooie bespiegeling. Voor mij geldt: Alles is één. Dood en leven zijn twee kanten van het geheel.
    Groet, Jolanda

Geef een reactie