Ayurveda (Wilma Damen)

Ayurveda wordt gezien als het oudste gezondheidssysteem dat reeds 5000 jaar geleden in het oude India ontwikkeld is. Ayurveda staat voor een natuurgerichte levens- en geneeswijze voor geestelijke en lichamelijke gezondheid, het geeft handreikingen om op een gezonde, inspirerende en gelukkige manier door het leven te kunnen gaan. Vertaald vanuit het Sanskriet betekent ayurveda: kunst of wetenschap van het leven, een wetenschap waarbij de mens in zijn totaliteit benaderd wordt.

De 5 elementen: ether, lucht, vuur, water en aarde

20160202_141631Volgens de ayurveda is ieder mens uniek, elk mens wordt geboren met een eigen constitutie (blauwdruk of gesteldheid), een unieke combinatie van de 5 basiselementen ether, lucht, vuur, water en aarde. Deze constitutie (inclusief onze genetische bepalingen) vormt de basis voor het leven en de gezondheid. Zolang we leven conform onze blauwdruk, blijven we in balans. Op het moment dat de balans zoek raakt en deze onbalans langdurig aanhoudt kunnen er klachten ontstaan en kunt u ziek worden.

De 3 basis-energieën: Vata, Pitta en Kapha

De 5 elementen vormen samen de 3 basis-energieën in ons lichaam: Vata, Pitta en Kapha. Iedereen heeft deze 3 basis-energieën in zich, zij het in een andere samenstelling. Zo heeft de een de dominantie in de Pitta (de temperamentvolle mensen onder ons) en de ander meer Kapha (de stabiele mensen, de rotsen in de branding) of Vata (de beweeglijke mensen). Meestal heb je 1 of 2 dominante en een minder dominante energie in je constitutie waarmee je geboren bent. Vanuit ayurveda is deze constitutie een belangrijk gegeven, bij de verschillende constituties horen verschillende leef- en voedingspatronen die je gezond kunnen houden.

Vata staat voor de combinatie van de elementen ether en lucht en is de bio-kracht van beweging en communicatie.
Pitta staat voor de combinatie van de elementen water en vuur en is de bio-kracht van metabolisme en transformatie.
Kapha staat voor de combinatie van de elementen aarde en water en is de bio-kracht van voeding, groei en stabiliteit.

Hieronder geef ik een eenvoudig overzicht van de verschillende basis-energieën, opgesteld door MonicaB (bron: www.HeyMonicaB.com).

Deze basis-energieën zijn er ook op het geestelijke vlak, dan worden zij binnen de ayurveda ‘gunas’ genoemd. Er zijn 3 hoofdguna’s: Sattva, Rajas en Tamas. Zij worden verder onderverdeeld in Vata, Pitta en Kapha.

Guna’s:

Sattvic Vata

Creatief, snel van begrip, sterk gevoel van samenwerken

 

Sattvic Pitta

Tonen van hogere kwaliteiten, intelligent, laat het licht over iedereen schijnen

Sattvic Kapha

Uitdragen van kapha liefde biedt comfort aan hen die met kapha omgaat, geduld, loyaal

Rajasic Vata

Over actief, expressief in beweging, rusteloos

Rajasic Pitta

Gericht op succes, zij zijn trots op hun plannen en op zichzelf, kritisch en op controle gericht

Rajastic Kapha

In staat tot presentatie en domineren van de ander, materialistisch, innemen van een goede positie in de familie, kunnen opgedreven/gejaagd raken en niet tevreden zijn

Tamasic Vata

Onrustig en geïrriteerd, snel verleid tot gebruiken tot drugs

 

Tamasic Pitta

Destructief, criminele inslag

 

Tamasic Kapha

Inertie, stagnatie, niet in staat tot reflectie, houden ervan de ander voor schut te zetten, vaak overgewicht en hoge mate van ama (toxine/gifstoffen)

Misschien roept het bovenstaande vragen op over jouw constitutie. Op diverse websites zijn ayurvedische testen te doen. Je kunt natuurlijk ook je constitutie door een ayurvedische arts/practitioner in je omgeving laten vaststellen.

In mijn volgende column zal ik ingaan op de seizoensinvloeden en hoe je daar zelf in je leef- en eetpatroon rekening mee kunt houden.

Nog geen reacties.

Geef een reactie