Auteur Archief | Gerome

Nee zeggen, is meer dan okay (Gerome)

Vorige week werd ik opgebeld door een goede vriend die in een situatie was beland waarin hij overlopen werd. Hij had al een paar keer zijn grens aangegeven maar daar werd mee gesold. Hij worstelde met het duidelijkst mogelijke ‘nee’ dat hij moest gaan geven. (meer…)

Lees verder 0

Nevel gumt alles uit (Gerome)

Nevel gumt alles uit Nevel gumt alles boven de grasvlakte uit en stilte trekt op als slaap. Geruisloosheid  zoals thuis, daar zijn bleke dames. Ze dragen dolle kervel in hun haren, ze kolken beneden je stuur. Flarden komen op als een steigerend ros. In de verte zie je dat boven in de mist een luikje [...]
Lees verder 0

Buik, Erik Bindervoet (Gerome)

BUIK Toen ik vanmiddag je buik had geaaid Een beetje onnadenkend, liep meteen Een koud ontroerde rilling door me heen. De tijd werd vastgezet, toen teruggedraaid, Gestopt op dat moment, de eerste keer Dat ik je buik ooit zien of voelen mocht, De vrijgevochten zachtheid die ik zocht, Verlangend steeds naar alsmaar meer en meer. [...]
Lees verder 0

Nog steeds die luchten (Gerome)

Nog steeds die luchten Nog steeds die luchten, schaduwen van wolken wegvluchtend op windrimpels in de rivier Het landschap onherkenbaar veranderd zeggen wij die nu leven, nu zien Er is een wereld, diep beneden, hoog boven ons die wij hier alleen vermoeden kunnen Het moment na de laatste toon voor de eerste herinnering: een ruimte [...]
Lees verder 0

Sneeuwkoningin (Gerome)

Sneeuwkoningin Kai heeft scherven in zijn ogen.  Zijn hart is een blok ijs. Dus denkt hij  dat hij mij moet zijn,  aan deze kou genoeg heeft. Bevroren vijvers,  blauwe paleis reusachtig om hem heen en niemand hier dan ik,  dan hij, dan ijs.  Wie zegt dat je warm moet zijn?  Blijf hier Kai. Hier bederf [...]
Lees verder 0

Vrede – Lucebert (Gerome)

Vrede na de grote slag eten we gehakt gekscherende de schedel afgezet en in de jonge schoten gezet gelijk de geest met de broek open en we stromen vol bier dat schuimt op de lippen denken er niet aan een brief te schrijven naar moeder naar heeroom naar de kardinaal generaal geen kettingbrief op kringlooppapier [...]
Lees verder 0

Alles van waarde is weerloos (Gerome)

Alles van waarde is weerloos De zeer oude zingt er is niet meer bij weinig noch is er minder nog is onzeker wat er was wat wordt wordt willoos eerst als het is is het ernst het herinnert zich heilloos en blijft ijlings alles van waarde is weerloos wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles [...]
Lees verder 1